Mediation

Wat het is

Mediation is een vorm van conflicthantering. Partijen gaan onder leiding van de mediator met elkaar in gesprek. Hierbij leidt de neutrale en onpartijdige mediator het gesprek. Mediation kan bij vrijwel alle geschillen worden ingezet. Bijvoorbeeld: zakelijke conflicten, arbeidsconflicten, re-integratie problemen, conflicten tussen organisaties, tussen consument en leverancier, tussen overheid en burger en bij familierechtelijke geschillen.

In de praktijk

Met een onafhankelijke deskundige -mediator Ireen- gaan partijen rond de tafel en gaan zij samen actief op zoek naar een oplossing die voor hen/allen acceptabel is. Uitgangspunt is dat er rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen.

In dit mediation proces, in tegenstelling tot een juridische procedure, kunnen ook elementen worden betrokken die niet direct tot de kern van het oorspronkelijk geschil behoren.

Mediator Ireen heeft het gezag van een zachte kracht, ze doet een beroep op introspectie en goede wil. Met aandachtig luisteren en een vraag of juist een stilte in het gesprek, weet ze de vergrendelde deur van hoofd en hart op een kier te zetten.

Spelregels

Partijen moeten het eens zijn over vrijwilligheid, geheimhouding en kosten. Dit wordt opgenomen in een mediation overeenkomst. Ook wordt daarin vastgelegd dat de mediator zich moet houden aan allerlei gedragsregels. Die gedragsregels zijn opgesteld door MfN (Mediators federatie Nederland).

De resultaten van de mediation worden vastgelegd in een overeenkomst, ook wel genoemd een convenant of vaststellingsovereenkomst, die voor partijen bindend is.

Voordelen

Met als resultaat

Diensten

Juridisch Advies

Mediation

Coaching