Juridisch Advies

Juridisch advies en begeleiding

Juridische problemen zijn problemen die te maken hebben met wetten en regels.

Bij Ireen kunt u juridisch advies inwinnen en ook met en door haar gerechtelijke procedures aanhangig laten maken.

Zij is ook beschikbaar voor het inwinnen van een second opinion.

Binnen het familierecht helpt Ireen mensen -particulieren, vrije beroepsbeoefenaars en ondernemers- met alle met een scheiding verbandhoudende kwesties, om het proces van scheiding zo goed en effectief mogelijk te doorlopen. Waaronder de kinderen, het ouderschapsplan, het huis, het levensonderhoud, de financiën, het bedrijf ed.  Ook is het mogelijk om jaren na de scheiding wijzigingen te vragen van eerder gemaakte/vastgelegde afspraken, omdat de situatie tussentijds is veranderd.

Is er emotionele ondersteuning nodig bij het proces van scheiding, dan kan een coaching traject bij Ireen tot de mogelijkheden behoren.

Ireen maakt tijdens het eerste gesprek met u een plan van aanpak. Zij geeft zo mogelijk een inschatting van de uren die zij nodig heeft voor de geplande werkzaam­heden.

U wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de verrichte werkzaamheden in uw zaak. 

De werkwijze van Grandjean advocatuur & mediation is kwalitatief hoogwaardig, efficiënt en transparant.

Grandjean advocatuur & mediation hanteert een concurrerend uurtarief. Indien uw zaak zich daarvoor leent kan een vaste prijs­afspraak worden gemaakt. 

Diensten

Juridisch Advies

Mediation

Coaching